Onze berichten / Prinsjesdag 2017 / Prinsjesdag 2017 Notariële zaken

Prinsjesdag 2017 Notariële zaken

PRINSJESDAGSPECIAL – NOTARIELE ZAKEN 


 

Belastingbesparing met huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract

In 2013 heeft de Hoge Raad een beslissing genomen over het ‘huwelijk voor 1 dag’ van twee zakenpartners die daarmee belasting wilden besparen. Dit ‘huwelijk’ had geen realiteitsgehalte voor de Hoge Raad en had alleen als doel de Belastingdienst om de tuin te leiden. Het kabinet stelt daarom voor de wet wijzigen om vast te leggen dat er schenkbelasting moet worden betaald als een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract alleen vanuit het perspectief van belastingvoordeel wordt gesloten.

De wetswijziging is ingewikkeld geformuleerd en ook andere wijzigingen door huwelijkse voorwaarden kunnen er wellicht onder vallen. Dit roept een aantal vragen op die het Notariaat bij de politiek onder de aandacht brengt.

 

Lager tarief in box 3

De ‘spaartaks’ is de belasting die wordt geheven over het spaargeld of ander vermogen dat voor de inkomstenbelasting in box 3 (sparen en beleggen) valt. Vorig jaar is al ingevoerd dat niet meer het hele vermogen in box 3 tegen hetzelfde tarief wordt belast. Door de schijven die sinds 2017 voor box 3 gelden, komt het erop neer dat hoe meer vermogen er in box 3 zit, hoe zwaarder dit belast wordt. Elke schijf heeft een eigen percentage, deze percentages worden voor 2018 verlaagd. Dit leidt ertoe dat iedereen wat minder belasting gaat betalen in box 3.

In verband met de belasting in box 3 kan het voor u gunstig zijn om nog voor het einde van het jaar een schenking te doen. De volgende peildatum voor de berekening van de belasting in box 3 is 1 januari 2018. Heeft u vóór die datum geschonken, dan telt er minder vermogen mee in box 3.

Voor het einde van het jaar schenken is ook om andere redenen gunstig. Zo mag elk jaar belastingvrij een bepaald bedrag worden geschonken, bijvoorbeeld aan een kind ruim 5.000 euro. Als er voor de eigen woning wordt geschonken aan een kind of een andere begunstigde dan mag maximaal 100.000 euro belastingvrij worden geschonken. Door te schenken verlaagt u uw vermogen waardoor uw erfgenamen na uw overlijden minder erfbelasting hoeven te betalen. Er zijn verschillende manieren om te schenken. Laat u bijtijds hierover adviseren.

Wist u dat u met een testament ook erfbelasting kunt besparen of uitstellen? Dit is een van de redenen waarom mensen een testament maken. Geïnteresseerd in de andere redenen om een testament te maken? Wij informeren u graag daarover. Als u al een testament heeft, kunnen wij, in overleg met de Notaris, voor u controleren of u met uw testament besparing van erfbelasting bereikt. 

 

Heeft u na het lezen van het bovenstaande? Schroom dan niet en neem gerust contact met mij op (035 - 69 421 28). Of stuur een e-mail naar rhekelaar@pyxis.nl

Reijer Hekelaar RB

Partner, Register Belastingadviseur