Klokkenluidersregeling PYXIS

PYXIS hecht aan een goede reputatie. We achten het daarom van groot belang dat medewerkers en derden op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van een onregelmatigheid bij onze kantoren. Volgens de Verordening Accountantsorganisaties is ook PYXIS verplicht om een klokkenluidersregeling die geldt voor de kantoren van PYXIS op de website te plaatsen.

Doel van de klokkenluidersregeling

Het doel van onze klokkenluidersregeling is om:

  • U een mogelijk te bieden ons te steunen in het handhaven van onze integriteit.
  • Melders van een vermoeden van onregelmatigheid de mogelijkheid te bieden dit anoniem en zonder persoonlijke consequenties naar voren te kunnen brengen.

Hoe luidt u de klok?

Op twee manieren kan een vermoeden van onregelmatigheid aan ons kenbaar worden gemaakt:

  • U kunt een e-mail aan onze vertrouwenspersoon sturen: Jeroen Duivis AA.
  • Medewerkers dienen dit direct bij hun leidinggevende te doen of  ook van de bovenstaande mogelijkheid gebruik maken.

Wij verzoeken u hiervoor ons formulier Onregelmatigheidsmelding te gebruiken.

 

Wat doen wij met uw melding?

Na ontvangst van uw melding mag u binnen vijf werkdagen een schriftelijke bevestiging van de vertrouwenspersoon tegemoet zien. Binnen een periode van 20 werkdagen, vanaf het moment van melding, wordt u door de vertrouwenspersoon schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemeld vermoeden van onregelmatigheid.

Graag verwijzen we naar volledige klokkenluidersregeling zoals voorgegeven door artikel 32 van de Verordening Accountantsorganisaties.

Terug naar kwaliteit