ONZE KWALITEIT

Wij zijn zelf pas tevreden over onze kwaliteit wanneer u beaamt dat we inderdaad uw administratie hebben geregeld voor een vaste prijs! En dit naar uw volle tevredenheid. Al onze goede bedoelingen ten spijt. Er kan natuurlijk altijd iets misgaan. Laat het ons dan weten via uw contactpersoon. Indien dit niet tot een oplossing leidt, dan bestaan er conform de regels de volgende mogelijkheden:

Onze klachtenregeling

Wij spannen ons ieder dag in om goed werk te leveren. In geval het een keer mis gaat, willen we de oorzaak van klachten bij de bron aanpakken. Zou u in geval dat onze service achterblijft bij het normale niveau dit aan ons, via onze klachtenregeling kenbaar willen maken?  

De klokkenluidersregeling

PYXIS hecht aan een goede reputatie. We achten het daarom van groot belang dat medewerkers en derden op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van een onregelmatigheid bij onze kantoren. Volgens de Verordening Accountantsorganisaties is ook PYXIS verplicht om een klokkenluidersregeling die geldt voor de kantoren van PYXIS, op de website te plaatsen.

 

 

 

 

PYXIS 'reviews' op Whitfieldd

PYXIS is aangemeld op whitfieldd.com.
Dit is een vergelijkingssite voor accountants- en belastingadvieskantoren. Zie direct hoe anderen PYXIS beoordelen.

Zelf een 'review' afgeven?

Ten behoeve van onze kwaliteitszorg stellen wij uw mening over onze service erg op prijs. PYXIS wil een lerende organisatie zijn en we stellen graag op basis van reviews van onze dienstverlening bij. 

Het geven van een review neemt slechts een paar minuten in beslag en wij zijn er erg mee geholpen.

Klik hier om ons te beoordelen.