Onze werkwijze

Wanneer u de stappen hebt doorlopen en een offerte- of informatieaanvraag hebt verstuurd, vindt er op uw kantoor een kennismakingsgesprek plaats met uw toekomstige vaste aanspreekpartner.

Samen stellen met u we tijdens dit gesprek zeker dat de wederzijdse verwachtingen ten aanzien van Alles geregeld voor een vaste prijs! transparant en realistisch zijn en u weet voortaan maandelijks waar u aan toe bent.

Beschrijvingen dienstverlening

Hieronder staan de componenten van onze dienstverlening vermeld welke gekoppeld zijn aan de verschillende rechtsvormen waaruit gekozen kan worden. Klik erop en u krijgt de omschrijving ervan op het presenteerblad.

- Adviesgesprekken
- Automatische verwerking bankmutaties
- Compleet ingerichte online boekhouding
- Kosteloze boekingsinstructie
- Loonadministratie
- Periodieke rapportage
- Bespreken en verzorgen aangifte inkomstenbelasting
- Opstellen aangifte inkomenstenbelasting
- Opstellen aangifte vennootschapsbelasting
- Telefonische support
- Vaste aanspreekpartner
- Vaste service
- Verzorgen publicatie jaarcijfers
- Verzorgen aangifte relevante belastingen
- Pre-audit diensten
- Zelf boeken of aan PYXIS overlaten

 

Loonadministratie

Het volledig verzorgen van uw loonadministratie doet PYXIS voor een vast maandbedrag per werknemer. Dit bedrag wordt lager naarmate u meer werknemers heeft.

PYXIS voorziet uw werknemers van een loonstrook per periode, zorgt voor de aangifte loonheffing, zorgt voor bij- en afmelding van werknemers bij de betreffende instanties, verzorgt de afrekening jaareinde naar de belastingdienst en uitvoerende instanties en voorziet uw werknemers van een jaaropgave.

Kies uw bedrijfsvorm voor een offerte op maat:

 ZZP | Eenmanszaak | VOF       BV | NV       Stichting | Vereniging